فلزکیت فلزیاب معدنیاب حفره یاب 09214702329--09055937256 فلزکیت ارائه انواع سیستم های فلزیاب پالسی و تصویری حفره یاب معدنیاب 09214702329--09055937256 http://www.felezkit.ir 2019-05-25T07:36:43+01:00 text/html 2019-05-03T11:29:52+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب سیستم فلزیاب تصویری هند اسکنن ورژن جدید http://www.felezkit.ir/post/81 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سیستم فلزیاب تصویری روور یو سی مکس ( هند اسکن ) ورژن جدید</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8361302126/rover_uc.jpg" alt="فلزیاب تصویری روور یو سی"></div><div><div style="text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 8&nbsp; متر ( سنسور معمولی )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 16&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></div><div style="text-align: center;"><div style=""><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"></a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"></a><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><font style="background-color: rgb(51, 204, 0);" color="#ffffff" size="5" face="Mihan-Yekan"><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات">برای مشاهده لیست قیمت تمام محصولات لطفا کلیک کنید</a></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></p><hr></div><div><div></div></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><font color="#333333"><br></font><hr style="font-family: Mihan-Koodak; text-align: right;"><div style="text-align: right;">هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</div><ul><li style="text-align: right;"><br></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای دسته جدا برای اسکن دقیق دیوارها و حفره ها&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای کیف دور کمری و سنسور متصل به پا برای اسکن مخفی از سطح زمین&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">عمق کاوش مفید 8 متر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul></div></div> text/html 2019-04-11T19:40:03+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب معرفی سیستم جدید هند اسکن کم حجم و کاربردی http://www.felezkit.ir/post/80 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><div style="text-align: center;">معرفی سیستم جدید هند اسکن</div></font><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">&nbsp;کم حجم و کاربردی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8357598076/hand_scan_new_3_Co_Copy.jpg" alt="hand scan"></div><div style="text-align: center;"><hr><a href="https://www.aparat.com/v/UEYdH" target="_blank" title="سیستم فلزیاب تصویری هند اسکن"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">متعلقات همراه سیستم هند اسکن</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">برای مشاهده لطفا کلیک کنید</font></div></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/UEYdH" target="_blank" title="سیستم فلزیاب تصویری هند اسکن"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8357662526/66666.JPG" alt="هند اسکن"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 8&nbsp; متر ( سنسور معمولی )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 16&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><br></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><div style=""><hr style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><font color="#333333" face="Mihan-Koodak" style="font-family: Tahoma;"><br></font><hr style="font-family: Mihan-Koodak; text-align: right;"><div style="text-align: right;">هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</div><ul style="font-family: Tahoma;"><li style="text-align: right;"><br></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای دسته جدا برای اسکن دقیق دیوارها و حفره ها&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای کیف دور کمری و سنسور متصل به پا برای اسکن مخفی از سطح زمین&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">عمق کاوش مفید 8 متر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul></div></div> text/html 2018-11-26T19:06:48+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب نحوه نمایش فلز زرد در ویژوال لیزر توسط سیستم های تری دی اسکن http://www.felezkit.ir/post/79 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">نحوه نمایش فلز زرد در برنامه ویژوال لیزر در&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">فلزیاب های تصویری تری دی اسکن&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/OnuXe" target="_blank" title="فلزیاب تصویری"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8343956100/Untitled.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3">&nbsp;تجربه این چند سال ثابت کرده که اسکن های فلز زرد در جاهایی که امکان اسکن گرفتن با مساحت بیشتر هست سه لکه قرمز که با یکبار فعالسازی هر سه در یک راستا قرمز شوند لکه وسط فلز زرد میباشد در غیر اینصورت فلز بی ارزش یا بار قبلا برداشت شده ... سه لکه قرمز در یک راستا ( جهت مهم نیست ) فقط با یکبار فعالسازی ... در صورت دو لکه بودن احتمال 50 درصد کاهش پیدا میکند ... این مورد برای مکان هایی صادق میباشد که امکان اسکن گرفتن به دلخواه در هر زاویه&nbsp; و مساحتی امکان پذیر است&nbsp;&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="">&nbsp; این تجربه فقط در استفاده از سیستم های تری دی اسکن نتیجه گیری شده است و به هیچ وجه با سایر سیستم ها که با ویژوال لیزر کار میکنند صدق نمیکند</b></font></div> text/html 2018-10-09T15:37:00+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب آموزش نحوه اسکن گرفتن توسط سیستم تری دی اسکن ورژن بیونیک http://www.felezkit.ir/post/75 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h1 class="vone__title" style="text-align: center; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="5">نحوه نقطه یابی سریع قبل از اسکن با گزینه تست سنسور</font></h1><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5">توسط سیستم تری دی اسکن ورژن بیونیک</font></div></div></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/aBgfp" target="_blank" title="بیونیک "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8339896968/okm_metal_detectors_3d_ground_scanner.jpg" alt="3d scan detector"></a></div><hr><hr><hr><hr><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">نحوه اسکن گرفتن با مساحت های کمتر از 10 قدم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">توسط سیستم تری دی اسکن ورژن بیونیک</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/XAo6B" target="_blank" title="اسکن دیواره بیونیک"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339464218/fafaf.JPG" alt="bionic"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : تری دی اسکن ورژن بیونیک</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 8&nbsp; متر ( سنسور معمولی )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 16&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><br></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div><hr style="text-align: start;"><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><div><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;"><br></strong></span></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div></div></div></div></div> text/html 2018-07-04T07:00:22+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب معرفی سیستم تصویری تری دی اسکن ورژن بیونیک http://www.felezkit.ir/post/74 <div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>نحوه صحیح اسکن از دیواره توسط سیستم&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تری دی اسکن ورژن بیونیک</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/0Gxtq" target="_blank" title="اسکن دیواره بیونیک"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8332830118/gjgjk.JPG" alt="تری دی اسکن ورژن بیونیک"></a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4"><br></font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4"><br></font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">سیستم تصویری تری دی اسکن ورژن بیونیک</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/zDIht#" target="_blank" title="بیونیک "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8330887326/2424224.JPG" alt="بیونیک ایکس 4"></a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><div><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;"><br></strong></span></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div><div style="text-align: center;"><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 5px 0px; padding: 0px 0px 0px 30px; text-align: right;"></ul></div> text/html 2018-06-26T19:08:46+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب سیستم تصویری تری دی ورژن بیونیک http://www.felezkit.ir/post/73 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4"><br></font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">سیستم تصویری تری دی ورژن بیونیک</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>مدل 2018&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8330236792/bionic_x4_1.jpg" alt="تری دی بیونیک ورژن"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8330236842/BIONIC_VERSION_234234_Copy.jpg" alt="تری دی بیونیک" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8330236818/bionic_x4_sait.jpg" alt="تری دی ورژن بیونیک"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : تری دی اسکن ورژن بیونیک</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 8&nbsp; متر ( سنسور معمولی )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 16&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><br></p></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div style="text-align: center;"><div style=""><font color="#333333" face="Mihan-Koodak"><br></font><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Mihan-Koodak; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Mihan-Koodak; text-align: right;">تری دی اسکن ورژن بیونیک</span><br><ul><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">3d scan BIONIC VERSION</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای دسته جدا برای اسکن دقیق دیوارها و حفره ها&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای کیف دور کمری و سنسور متصل به پا برای اسکن مخفی از سطح زمین&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">عمق کاوش مفید 8 متر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul></div><div style=""><br></div></div> text/html 2018-04-30T20:30:54+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب منو ها و آشنایی با سیستم تری دی اسکن دتکتور 2018 http://www.felezkit.ir/post/72 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>منو ها و آشنایی با سیستم تری دی اسکن دتکتور 2018</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;( اسکن لایو ، اسکن دستی ، اسکن ذخیره&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>در سیستم و ارسال اسکن به تبلت )&nbsp; &nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/rJ0QN" target="_blank" title="تری دی اسکن دتکتور"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8325054526/23232.JPG" alt="فلزیاب تصویری"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><br><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 5px 0px; padding: 0px 0px 0px 30px; text-align: right;"></ul></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><div><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;"><br></strong></span></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><ul style="font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 5px 0px; padding: 0px 0px 0px 30px; text-align: right;"></ul></div> text/html 2018-04-28T07:25:25+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب اسکن کنترلی توسط سیستم تری دی اسکن دتکتور ورژن 2018 http://www.felezkit.ir/post/71 <div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>اسکن کنترلی توسط سیستم&nbsp;</b></font><a href="http://www.felezkit.ir/" target="" title="تری دی اسکن دتکتور"><font size="4">تری دی اسکن دتکتور</font></a><font size="4"><b>&nbsp;ورژن 2018</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/cy6HE" target="_blank" title="تری دی اسکن دتکتور"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8324796992/32323.JPG" alt="اسکن کنترلی سیستم تری دی اسکن دتکتور"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><div><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;"><br></strong></span></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div></div></div></div></div> text/html 2018-03-28T10:23:46+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب بازگشایی کیف حمل و سیستم تری دی اسکن دتکتور ورژن جدید 2018 http://www.felezkit.ir/post/70 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">سیستم تصویری تری دی دتکتور ورژن جدید</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>مدل 2018&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>به همراه تبلت</b></font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="4" color="#ff0000"><b style="">بازگشایی کیف حمل و سیستم تری دی اسکن دتکتور ورژن جدید 2018</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="4" color="#ff0000"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/leCyv" target="_blank" title="تری دی اسکن دتکتور"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8322562118/121212.JPG" alt="تری دی اسکن دتکتور"></a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><ul style="font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 5px 0px; padding: 0px 0px 0px 30px; text-align: right;"></ul></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br><div style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div><hr style="text-align: start;"><div></div></div></div><ul style="font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 5px 0px; padding: 0px 0px 0px 30px;"></ul><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><hr><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;"><br></span></b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">دستگاه تری دی اسکن دتکتور&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font><b style="font-size: 14px; text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">3d scan detector</b><div style="font-size: 14px; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><b>مدل 2018&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Model:2018</b></span></font></div><div><div style="text-align: right;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</div></span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</div></span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">دارای تبلت 7 اینچی به صورت تاچ</div></span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</div></span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">دارای تفکیک فلزات به صورت آهنی و غیرآهنی</div></span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</div></span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">عمق کاوش مفید 10 متر</div></span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</div></span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</div></span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</div></span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">2 سال گارانتی و 3 سال خدمات پشتیبانی&nbsp;</div></span></div></div></div> text/html 2018-03-06T17:36:19+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب سیستم تصویری تری دی دتکتور ورژن 2018 http://www.felezkit.ir/post/69 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">سیستم تصویری تری دی دتکتور ورژن جدید</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>مدل 2018&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style="">به همراه تبلت</b></font>&nbsp;</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8321149592/SAIT_2_.jpg" alt="3D SCAN"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8321149684/SAIT_1_Copy.jpg" alt="3D SCAN"></div><div><br></div><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : تری دی دتکتور ورژن جدید</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 12&nbsp; متر</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center; line-height: 18px;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 5px 0px; padding: 0px 0px 0px 30px; text-align: right;"></ul></div><br><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 12px; cursor: default; line-height: 18px;"><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 5px 0px; padding: 0px 0px 0px 30px; text-align: right;"></ul><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="text-align: center;"><b style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">دستگاه تری دی اسکن دتکتور</span></b></div></font><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 5px 0px; padding: 0px 0px 0px 30px; text-align: right;"></ul><span style="text-align: right;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">3d scan detector</b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><div style=""><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><b>تری دی اسکن دتکتور&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3d scan detector&nbsp; &nbsp; &nbsp; ورژن جدید</b></span></font></div><div style=""><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><b><br></b></span></font></div><div style=""><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><b>مدل 2018&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Model:2018</b></span></font></div><div style=""><div style="text-align: right;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</div></span><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</div></span><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">دارای تبلت 7 اینچی به صورت تاچ</div></span><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</div></span><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">دارای تفکیک فلزات به صورت آهنی و غیرآهنی</div></span><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</div></span><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">عمق کاوش مفید 10 متر</div></span><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</div></span><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</div></span><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</div></span><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: right;">2 سال گارانتی و 3 سال خدمات پشتیبانی&nbsp;</div></span></div><div style="font-weight: bold;"><br></div></div></span></div> text/html 2018-01-21T10:14:24+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب عملکرد سیستم فلزیاب گلدن ایکس 7000 http://www.felezkit.ir/post/66 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/qmDe7" target="_blank" title="عملکرد دکمه های گلدن ایکس 7000"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>برای مشاهده</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><div style="text-decoration-line: none;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>عملکرد فلزیاب پالسی گلدن ایکس 7000&nbsp;</b></font></div><div style="text-decoration-line: none;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>لطفا کلیک کنید</b></font></div><div style="text-decoration-line: none;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8317292700/1313131313131.JPG" alt="گلدن ایکس 7000"></div><div style="text-decoration-line: none;"></div></div></a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51);"></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : فلزیاب پالسی گلدن ایکس 7000</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن پالسی&nbsp;&nbsp;</font></strong></span><strong style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">عمق کاوش : 3&nbsp; متر</font></strong></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :هوشمند</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><br></p><div style="font-size: 10.6667px;"><div><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div></div></div><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 5px 0px; padding: 0px 0px 0px 30px; text-align: right;"></ul><hr style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; cursor: default; line-height: 18px;"></div> text/html 2018-01-04T18:08:05+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب مشاهده سیستم فلزیاب گلدن ایکس 7000 http://www.felezkit.ir/post/65 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>برای مشاهده</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/y3nKV" target="_blank" title="فلزیاب پالسی گلدن ایکس 7000"><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فلزیاب پالسی گلدن ایکس 7000&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>لطفا کلیک کنید</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8315938692/qwqeqe.jpg" alt="فلزیاب پالسی گلدن ایکس 7000"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"></div></a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : فلزیاب پالسی گلدن ایکس 7000</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن پالسی&nbsp;&nbsp;</font></strong></span><strong style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">عمق کاوش : 3&nbsp; متر</font></strong></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :هوشمند</font></strong></span></p><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><div><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;"><br></strong></span></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"></p></div> text/html 2018-01-04T10:54:05+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب فلزیاب پالسی گلدن ایکس 7000 http://www.felezkit.ir/post/64 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#ff0000" size="4">فلزیاب پالسی گلدن ایکس 7000</font></b></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style=""><b style=""><font color="#333333">دارای دکمه تنظیم شرایط زمین </font><font color="#009900">GEB</font></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style=""><b style=""><font color="#ff0000">مجهز به 7 مد و مولتی فرکانس</font></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style=""><b style=""><font color="#333333">بالانس اتوماتیک و لحظه ای در مد 4 و 5</font></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style=""><b style=""><font color="#333333">تفکیک هوشمند و نمایشگر عمق و نوع فلز</font></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style=""><b style=""><font color="#333333"><br></font></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style=""><b style=""><font color="#333333"><br></font></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8315920818/WEB_SAIT_1_.jpg" alt="فلزیاب گلدن ایکس 7000"></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8315921076/WEB_SAIT_2_.jpg" alt="فلزیاب گلدن ایکس 7000"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8315921192/WEB_SAIT_3_.jpg" alt="فلزیاب گلدن ایکس 7000" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp; &nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style=""><b style=""><font color="#333333"><br></font></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style=""><b style=""><font color="#333333"><br></font></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style=""><b style=""><font color="#333333"><br></font></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : فلزیاب پالسی گلدن ایکس 7000</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن پالسی</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 3&nbsp; متر</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :هوشمند</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><br></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><br></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><div><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div></div></div><ul style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 5px 0px; padding: 0px 0px 0px 30px; text-align: right;"></ul><hr style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; cursor: default; line-height: 18px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; cursor: default; line-height: 18px;"><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 5px 0px; padding: 0px 0px 0px 30px; text-align: right;"></ul><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><b>گلدن ایکس 7000&nbsp; مدل 2018</b></span></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><b><br></b></span></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: right;"><ul><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سیستم کارکرد پالس القائی(PI) .</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دارای سه لوپ مجزا به همراه کیف حمل حرفه ای .</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دارای قدرت&nbsp; تفکیک هوشمند و مشخص کردن نوع فلز روی نمایشگر&nbsp;</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دارای دکمه تنظیم شرایط زمین GEB .</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اولین سیستم مولتی فرکانس .</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">امکان تنظیم فرکانس بالا برای قطعات ریز طلا .</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سیستم بالانس اتوماتیک و دستی زمین.</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دکمه Sensitivity جهت کارکردن درکلیه شرایط زمین.</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">قابلیت شناسایی فلزات کوچک در عمق بالا وحالت Discromation, All- Metal</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کلید Zero جهت -0- کردن موقعیت خاک.</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">شناسایی قوی فلز طلا</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">باطری قابل شارژ.</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دارای 3 لوپ جستجوگر&nbsp; &nbsp;شرکتی Cm30 و50و 120 cm.</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">توانائی کارکردن در فضاهای خالی و غارها.</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">عمق کاوش واقعی 2/80 متر مفید.</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دفترچه آموزش فارسی و انگلیسی.</span></li><li><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">2 سال گارانتی و 3 سال خدمات پشتیبانی</span></li><li></li></ul></div></div> text/html 2017-10-29T17:50:54+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب فیلم تست قطعه طلا و تفکیک فلزیاب پالسی گلدن ایکس نیو 6000 http://www.felezkit.ir/post/63 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style="background-color: rgb(51, 255, 51);">برای مشاهده فیلم تست قطعه طلا و تفکیک&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style="background-color: rgb(51, 255, 51);">فلزیاب پالسی گلدن ایکس نیو 6000</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style="background-color: rgb(51, 255, 51);">لطفا کلیک کنید&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/bHEGc" target="_blank" title="فزیاب پالسی گلدن ایکس نیو 6000"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8310399600/21212.JPG" alt="فیلم تست فلزیاب پالسی گلدن ایکس"></a></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><a href="https://www.aparat.com/v/bHEGc" target="_blank" title="فزیاب پالسی گلدن ایکس نیو 6000">برای مشاهده لطفا کلیک کنید</a></b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><hr></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px;"><div></div></div><div><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><div><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;"><br></strong></span></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></span></div></div></div> text/html 2017-10-29T17:32:56+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب فلزیاب پالسی گلدن ایکس نیو 6000 http://www.felezkit.ir/post/62 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#ff0000" style="" size="4">فلزیاب پالسی گلدن ایکس نیو 6000</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>دارای تفکیک قدرتمند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000" size="4"><b>نمایشگر نوع فلز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style="">بالانس اتومات</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8310398968/kochak.jpg" alt="فلزیاب پالسی گلدن ایکس نیو 6000">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8310398950/golden_x_new_1_locjak.jpg" alt="فلزیاب پالسی گلدن ایکس نیو 6000"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8310397892/loop_1_kochak.jpg" alt="فلزیاب پالسی گلدن ایکس نیو 6000">&nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style=""><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : فلزیاب پالسی گلدن ایکس نیو 6000</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن پالسی</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 3&nbsp; متر</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><br></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div style="font-size: 10.6667px;"><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8339882868/ContactUs_fa.png" alt="تماس با فلزکیت">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;واتس آپ و تلگرام</font></span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09214702329&nbsp; ---&nbsp; 09055937146</span></div><div style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: xx-large; font-weight: 700; font-family: Mihan-Yekan;">09055937256&nbsp; ---&nbsp; 09213928097</span></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><o:p style="font-size: xx-large; font-weight: 700;"></o:p></div><div></div></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332684450/whatsapp_logo_Copy.png" alt="09214702329"></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div></div><div><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;"><br></strong></span></div></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; cursor: default; line-height: 18px;"><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 5px 0px; padding: 0px 0px 0px 30px; text-align: right;"></ul><div style="text-align: right;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><b>گلدن ایکس نیو&nbsp; مدل 2017</b></span></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: right;"><ul><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سیستم کارکرد پالس القائی(PI) .</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دارای سه لوپ مجزا به همراه کیف حمل حرفه ای .</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دارای قدرت&nbsp; تفکیک بسیار بالا و مشخص کردن نوع فلز روی نمایشگر&nbsp;</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دارای ولوم تنظیم حد تفکیک .</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اولین سیستم مولتی فرکانس .</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">امکان تنظیم فرکانس 967 هرتز برای قطعات ریز طلا .</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سیستم بالانس اتوماتیک و دستی زمین.</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دکمه Sensitivity جهت کارکردن درکلیه شرایط زمین.</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">قابلیت شناسایی فلزات کوچک در عمق بالا وحالت Discromation, All- Metal</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کلید Zero جهت -0- کردن موقعیت خاک.</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">شناسایی قوی فلز طلا</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">باطری قابل شارژ.</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دارای 3 لوپ جستجوگر&nbsp; &nbsp;شرکتی Cm30 و50و 120 cm.</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">توانائی کارکردن در فضاهای خالی و غارها.</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">عمق کاوش واقعی 2/80 متر مفید.</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دفترچه آموزش فارسی و انگلیسی.</span></li><li><span style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">2 سال گارانتی و 3 سال خدمات پشتیبانی</span></li></ul></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div></div></div>